Gebruik

Gebruik

Kratom is een psychoactieve boom met veel verschillende gebruiksmogelijkheden. De laatste tijd is het recreatieve gebruik van kratom vanwege de narcotische werking wereldwijd steeds populairder geworden. Traditioneel werd kratom echter alleen gebruikt in Thailand en in sommige delen van Maleisië. Naast kratom (of krathom) is het ook bekend onder de namen ithang, kakuam, en in het zuiden, thom. In Maleisië wordt het ketum of biak genoemd. Het traditionele gebruik gaat zover terug, dat het begin ervan niet kan worden vastgesteld.

Hoe werkt kratom?

Laten we eerst kort kijken hoe kratom werkt. Kratom bevat een aantal actieve stoffen, zogenaamde alkaloïden, waarvan mitragynine vermoedelijk de belangrijkste effecten veroorzaakt. Mitragynine is een opiaat-agonist, wat betekent dat het een effect heeft op de opiaat-receptoren in je hersenen. Deze receptoren beïnvloeden je humeur en angst. Mitragynine bindt zich aan deze receptoren en verbetert je humeur en geeft een euforisch gevoel, net als opiaten zoals heroïne en opium. Het grote verschil tussen kratom en opiaten is dat mitragynine vooral de zogenaamde delta-receptoren in de hersenen stimuleert, terwijl opiaten zich binden aan de mu-receptoren. In hogere doses stimuleert mitragynine steeds meer ook de mu-receptoren. Dit is waarschijnlijk de reden dat kratom in lage dosis een stimulerend effect heeft en in hogere dosis een narcotische werking, en dat het niet (sterk) verslavend is.

Als je meer wilt weten over de farmacologie van kratom, kun je deze (Engelstalige) artikelen op de site van Erowid lezen.

Medisch gebruik

In de traditionele geneeskunde gebruikten de Thai kratom tegen diarree. Een klein aantal mensen gebruikt het om de lustgevoelens tijdens seks te versterken of te verlengen.

Kratom als opiumvervanger

In Azië wordt kratom vaak gebruikt als opiumvervanger, wanneer er geen opium voor handen is, of om een opiumverslaving onder controle te houden. Door de mitragynine zou de verslaafde langzaam afkicken van de opium. Binnen enkele dagen stopt de verslaafde het gebruik van de drug, terwijl de mitragynine, die zich bindt aan de delta-receptoren, de behoefte en de ontwenningsverschijnselen vermindert. Mitragynine zou misschien ook kunnen worden gebruikt door verslaafden die niet willen stoppen, maar die hun verslaving in de hand willen houden. In Nieuw-Zeeland is enige tijd geleden een kratomexperiment gedaan met methadonverslaafden. Gedurende zes weken moesten de verslaafden kratom roken op het moment dat zij last hadden van ontwenningsverschijnselen. De afkickers maakten melding van een sterke visualisaties in de vorm van levendige dromen tijdens hun slaap.
In 1999 zei Pennapa Sapcharoen, directeur van het National Institute of Thai Traditional Medicine in Bangkok, dat kratom zou kunnen worden voorgeschreven aan zowel opiumverslaafden, als mensen met een depressie, maar hij benadrukte ook dat verder onderzoek nodig is.

Depressie en angst

Volgens verschillende bronnen heeft mitragynine ook een effect op het humeur en angstgevoelens. Een aantal chemische stoffen in de hersenen bepalen je geestelijke gesteldheid. De meest bekende daarvan is serotonine. De meeste antidepressiva beïnvloeden de aanmaak van deze stof, maar de effecten van serotonine zijn relatief zwak in vergelijking met die van andere neurotransmitters als dopamine en opiaten, die een zeer sterk effect hebben op hoe je je voelt. Dat de meeste chemische medicijnen het serotonineniveau beïnvloeden, komt omdat dit niet verslavend is. Er is echter bewijs dat doet vermoeden dat een gebrek aan opiaten een grotere invloed hebben op depressies en angsten dan een gebrek aan serotonine. Hier zou kratom een rol kunnen spelen. Het is algemeen bekend dat kratom een positief effect heeft op je humeur, maar er zijn nog geen studies gedaan naar het langdurig gebruik ervan.

WAARSCHUWING: depressie en psychische angst zijn chronische ziekten en als hieraan lijdt, moet je een dokter raadplegen. Geef geen kratom aan kinderen!

Attention Hyperactivity Deficit Disorder – Adult (ADHD bij volwassenen)

Er zijn berichten dat kratom ook zou kunnen worden gebruikt om de symptomen van ADHD bij volwassenen te verhelpen, maar er is hier nog relatief weinig over bekend. De stimulerende en euforische effecten zouden een goed middel tegen ADHD kunnen zijn. Nogmaals: geef geen kratom aan kinderen!

Traditioneel stimulerend middel

Kratom, en meer speciaal mitragynine, staat bekend om zijn positieve effect op de geestesgesteldheid. Het stimuleert bovendien het lichaam, waardoor het actiever wordt.
Traditioneel wordt kratom vooral gebruikt als een stimulerend middel door Thaise boeren en arbeiders voor wie de plant een manier is om het harde werk en het arme bestaan te doorstaan. Deze mensen gebruiken vaak dagelijks kratom. Een aantal onderzoeken vonden geen verslavingsproblemen bij dorpelingen die kratom gebruikten, andere wel. Zware gebruikers kauwen 3 tot 10 maal op een dag kratom. De meeste nieuwe gebruikers hebben maar een paar bladeren nodig om het gewenste effect te bereiken, terwijl anderen de dosis met de tijd verhogen tot 10 à 30 bladeren per dag en soms zelfs meer.

Er wordt beweerd dat in sommige delen van het land ouders hun dochter liever uithuwelijken aan een man die kratom gebruikt, dan aan een marihuanagebruiker. Men gelooft dat kratomgebruikers harde werkers zijn, terwijl marihuanagebruikers lui zijn. Dit geloof wordt in stand gehouden door veel gebruikers die zeggen te zijn begonnen met kauwen in de wens efficiënter te kunnen werken en die beweren dat kratom hun meer zin geeft om te werken. De Thaise regering heeft kratomgebruik echter verboden en de plant dezelfde status gegeven als cocaïne en heroïne. Daarmee heeft kratom de twijfelachtige eer te zijn verboden in het land waar het vandaan komt en al eeuwen wordt gebruikt.

Lees meer over kratomgebruik in Thailand in “A study of kratom eaters in Thailand” op de site van Erowid.

Recreatief gebruik

De laatste jaren is kratom steeds populairder geworden als drug, vanwege de narcotische effecten die een euforisch gevoel veroorzaken, enigszins vergelijkbaar met die van opiaten – maar natuurlijk minder sterk. Het is een goed alternatief voor echte verdovende middelen, want het bezit en gebruik is vooralsnog toegestaan in de meeste landen (klik hier voor de uitzonderingen) en het is niet sterk verslavend. Er zijn verschillende manieren om kratom in te nemen.

De effecten zijn volgens de meeste gebruikers stimulerend en euforisch, en voor sommigen ontspannend en pijnstillend. Je voelt je euforisch en tegelijkertijd energiek genoeg om normaal te kunnen functioneren, aldus sommige gebruikers. De meeste bronnen noemen een stimulerende werking bij lagere doses, die overgaat in een kalmerende werking bij hogere doses.

Hoofdpijn en lichte misselijkheid zijn mogelijke directe nadelige effecten van kratomgebruik, maar beide gaan meestal na een tijdje weg. Er zijn een aantal andere negatieve uitwerkingen van kratom bekend, die vooral na een langere periode van regelmatig gebruik merkbaar worden.